Welkom bij Arcos Advocaten

Arcos Advocaten is het kantoor van mr. A.K.J. Plaisier. Het kantoor is gevestigd in Rotterdam.

mr. A.K.J. Plaisier
Na zijn studie aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit, werd mr. A.K.J. Plaisier in 1981 beëdigd tot advocaat in Rotterdam. Zijn aandacht richtte zich de eerste jaren met name op de algemene praktijk, om zodoende een stevige basis te creëren voor de juridische adviespraktijk. Mr Plaisier is inmiddels ruim 32 jaar advocaat, derhalve zeer ervaren. Hij heeft in de loop der jaren menig stagiaire (HBO/WO) opgeleid. Zijn interessegebieden zijn met name gelegen in het familierecht, het migratierecht, huurrecht en arbeidsrecht. Naast de praktijk is Mr Plaisier een fervent sportman, met name gaat zijn aandacht uit naar de zeilsport. Bovendien neemt hij deel aan besturen in het maatschappelijk bestel.

Rechtsgebieden

 

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is het deel van het recht dat gaat over de regels bij een dienstverband. De werknemer en werkgever maken afspraken in een arbeidsovereenkomst.

 

Huurrecht

Het huurrecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met de huurovereenkomst. In de praktijk houd ik mij vaak bezig met woonruimte.

 

Erfrecht

Het erfrecht is het deel van het burgerlijk recht dat de erfopvolging of successie regelt, dat wil zeggen regelt wat er gebeurt met bezittingen en schulden van iemand als die overlijdt.

 

Asiel - regulier vreemdelingen recht

Nationale wetgeving doch ook internationale wetgeving wijzigt met enige regelmaat. Voorts staat het asielrecht natuurlijk ook vandaag de dag in de belangstelling van de burger mede gezien de grote instroom van asielzoekers o.a. uit Syrië, Irak en Eritrea.

© 2017 A.K.J. Plaisier | Website door: Internetbureau Multisant